Classi?ed Design by Daloc
block_1_2

Kartbilder har en spännande förmåga att skapa omedelbara associationer och förflytta människor i tanken. Block består av utsnitt ur kartor som stiliserats till mönster och frästs in i dörrbladen. Tanken är att du ska kunna få mönster utifrån precis den plats du vill. Ett hotell eller kontor kan exempelvis ha dörrar med kartor över sina egna kvarter.

Thomas Sandell

 Thomas Sandell


Följ Champs-Élysées till triumfbågen.

Dörrfamiljen Block kan göras i oräkneliga varianter. Stiliserade, nedfrästa utsnitt ur kartbilder – nutida, historiska, med vägnät, tunnelbanenät, kanaler etc – ger dig möjlighet att skapa skräddade lösningar för olika miljöer. Du kan exempelvis följa den parisiska paradgatan Champs-Élysées i dörrbladen längs en hel korridor.

Block 2 Block 1